0
0
logo

مقالات و نوشته های وبسایت

هدف
هدفگذاری
امیرعلی بهلگردی

جنس هدف

هدف خب سلام بچه ها توی این نوشته می خوام باهاتون راجع به هدف صحبت کنم. مسئله اولی که می

بیشتر بخوانید...
ESTP
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی ESTP

تیپ ESTP: برون گرا – حسی – منطقی – ادراکی. جمله‌ی افراد ESTP: «فرد کنجکاوی هستم و می‌توانم به ایده‌ها

بیشتر بخوانید...
ENTP
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی ENTP

تیپ ENTP: برون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی. جمله‌ی افراد ENTP: «از بین بردن موانع خلاقیت مشتری» کلیات

بیشتر بخوانید...
ENTJ
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ ENTJ: برون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی. جمله‌ی افراد ENTJ: «توسعه ی توانمندیهای بالقوه سازمان های موجود»

بیشتر بخوانید...
ESTJ
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ ESTJ: برون گرا – حسی – منطقی– قضاوتی. جمله‌ی افراد ESTJ: « من انرژی فراوانی دارم، بنابراین می توانم

بیشتر بخوانید...
ISFJ
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ ISFJ: درون گرا – حسی – احساسی- قضاوتی. جمله‌ی افراد ISFJ: «اثر مثبت در دنیای خودمان باقی بگذاریم» کلیات

بیشتر بخوانید...
INTP
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی INTP

تیپ INTP: درون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی. جمله‌ی افراد INTP: «مسایل رضایت بخش زیادی در ادراه‌ی یک

بیشتر بخوانید...
INTJ
MBTI
امیرعلی بهلگردی

تیپ شخصیتی INTJ

تیپ INTJ: درون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی. جمله‌ی افراد INTJ: «توجه به راهکارها از دردسرها میکاهد. کنار

بیشتر بخوانید...
عادت
توسعه فردی
امیرعلی بهلگردی

عادت

بخش اول: در این پست میخوام باهاتون راجع به عادت ها و رفتار های اون ها صحبت کنم. اول عادت

بیشتر بخوانید...
MBTI
امیرعلی بهلگردی

MBTI

MBTI یا آزمون شخصیت مایرز–بریگز آزمون شخصیت مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator), (MBTI) ، یک پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از

بیشتر بخوانید...

وبسایت من یک وبسایت آموزشی است. زود از مطالب رد نشو. رد کردن